Competició


Secció competitiva del club:


Secció enfocada a la competició. Es realitzen entrenaments diaris i amb grup, preparació per a campionats, objectius personalitzats, entremanets one-line, formació constant i seguiment continuat, millora de la técnica i la condició física.Taules de rècords del club:

(actualitzats a 1 Juliol 2020)

Récords C.N.SWF nen@s - pre benjamí i benjamí

 

 

En aquest arxiu es poden veure les millors marques aconseguides per a cada prova, distància, tant en piscina curta com en llarga, femení i masculí. Veure taula de records 

 

 

Récords C.N.SWF nen@s

 

 

En aquest arxiu es poden veure les millors marques aconseguides per a cada prova, distància, tant en piscina curta com en llarga, femení i masculí. Veure taula de records 

 

 

Récords C.N.SWF Masters

 

 

En aquest arxiu es poden veure les millors marques aconseguides per a cada prova, distància, tant en piscina curta com en llarga, femení i masculí. Veure taula de records

 

 

Récords C.N.SWF Relleus

 

 

En aquest arxiu es poden veure les millors marques aconseguides per a cada prova, distància, tant en piscina curta com en llarga, femení i masculí. Veure taula de records